Na de val van de muur zijn meer bronnen beschikbaar gekomen, die een nieuw licht werpen op de gebeurtenissen rond de Russische Revolutie.

Dit jaar is het honderd jaar geleden, dat de Romanov dynastie uitgemoord werd. Nadat zij vergeefs asiel hadden aangevraagd in Groot-Brittaniƫ.
Op 17 juli 1918 werd de tsaristische familie bijeengedreven in de kelder van hun verblijf in Jekaterinenburg onder het voorwendsel, dat er een foto van ze gemaakt zou worden.
De Russische Revolutie leek op dat moment in de kiem gesmoord te worden door een veelheid aan omvangrijke buitenlandse interventiemachten en binnenlandse contra-revolutionairen.

In de voordracht zijn de 4 volgende discussiethema’s verwerkt :
-Zijn de revoluties van 1773 (VS) en 1789 (Fr) in verband te brengen met een (bolsjewistisch) vrijmetselaars complot. Opvallend veel leidende figuren uit de bolsjewistische beweging ,zoals Lenin en Trotzky, hadden bij de vrijmetselaars een hoge positie.

-Was er voor “Wallstreet”een verdienmodel bij een mede door hen geinitieerde revolutie en de val van de 300 jaar oude puissant rijke Romanov-dynastie.

-In het “Westen” had men een geidealiseerd beeld van de Russische revolutie en is de “Rode terreur” (als terrorisch criminele organisatie) onderbelicht.

-De affaire “Goudstikker” : verworven roofkunst en de rol van de internationale banken.(Ivm . tijdgebrek bij de nabespreking niet uitgewerkt).

Aan het hof van koningin Victoria hadden tsaar Nicolaas II (neef van George V) en de Duits-Engelse Alexandra elkaar, al op zeer jeugdige leeftijd, leren kennen.
Onder een slecht gesternte werd in 1896 hun huwelijk gesloten. De feestelijke gebeurtenissen op het Klondyke terrein buiten Petersburg eindigden in een ramp. Een half miljoen mensen hadden zich op dat terrein verzameld om gratis drank en voedsel in ontvangst te nemen.Er brak echter paniek uit op het gerucht, dat er niet genoeg was. Duizenden raakten gewond of werden vertrapt. Tot ontsteltenis van de buitenlandse gasten gingen de feestelijkheden aan het hof onverminderd door.

De Russisch- Japanse oorlog (1904-05) welke een geo-politieke aanleiding had, verliep voor Rusland evenzeer rampzalig. Dit was voor Amerikaanse en Europese banken en industriƫlen een signaal , dat na vervanging van de conservatieve Romanovs, er een interessant investerings- potentieel lag in een nog industrieel te ontwikkelen land.

In de barre winter van 1905 vroeg het volk in Petersburg in een betoging bij het winterpaleis aan “vadertje tsaar” om verstrekking van voedsel . De tsaar liet echter het vuur openen op de demonstranten ; dat resulteerde in 1000 doden en 5000 gewonden.

Het aanzien van de tsaar leed ook onder de “Raspoetinaffaire”.

In de eerste wereldoorlog koos de tsaar de kant van de geallieerden . Door het slechte verloop van de oorlog nam hij zelf de legerleiding ter hand. Dat verliep nog meer dramatisch. Een ontoereikende oorlogsindustrie, een falend transportsysteem , onbekwame legerleiding en een laag soldatenmoreel waren hier debet aan. Men schat dat per maand 300.000 soldaten gewond raakten , gedood werden of deserteerden.

De tsaristische politie was erin geslaagd de bolsjewistische beweging te decimeren. Veel revolutionairen leefden dan ook in ballingschap in Europa of in de V.S..
Lenin en Troztki (staatsburger van de V.S) ,die ook als balling leefden, werden door bankiers , industriƫlen, , en regeringen van grote geldsommen voorzien om de revolutie op te zetten.
Hun belofte van vrede, brood en verkiezingen sprak aan . Na het startsein van de matrozen uit Kronstadt (Marinebasis bij Petersburg) werd het Winterpaleis van de tsaar zonder slag of stoot ingenomen en de tussenregering van Kerenski afgezet.

De toegezegde verkiezingen verliepen voor de bolsjewieken dramatisch: zij verkregen slechts 25% van de stemmen. Een nieuwe machtsgreep volgde. De geheime politie (Tsjeka) werd ingesteld , die vervolgens het parlement uiteenjoeg en overging tot massavervolgingen die miljoenen Russen het leven zou gaan kosten.

Op aandringen van Amerikaans-Europese investeerders/banken trokken de westerse interventiemachten zich terug en kon het Rode leger en de Tsjeka heel Rusland onder controle krijgen . Maar het zou wel leiden tot een onvoorstelbare hongersnood met miljoenen slachtoffers. Toen de matrozen uit Kronstadt zagen , dat de idealen van de revolutie eindigden in terreur , kwamen zij in opstand. Ook die werd in bloed gesmoord.