Jaarrekening 2019 

 

Inkomsten                                                      Uitgaven

                    2018        begr. 2019                   2019                                               2018        begr.2019               2019

_____________________________________________________________________________________________________________

Contributies            4.370,00      4.940,–         5.082,50                 Clubbijeenkomsten 2.688,50          3.300,00      3.307,38

 

Excursies en maaltijden    6.015,08       5.000,–        5.309,50                 Excursies en maaltijden          6.585,19       5.000,00       5.773,85      

 

Rente ABN                    1,12             5,–               0,65                         Oudejaarswandeling             375,10          420,00          334,50               

 

Lustrumbijdrage                       -,-         2.000,–        3.172,50                 Kosten Lustrum           –,–          2.000,00 3.074,37

              

                                                           Bankkosten                 53,76           60,00           62,70              

         

                                                           Diverse kosten            120,00         120,00          130,50            

 

                                                           Bijdrage buskosten    400,00          500,00          500,00            

 

                                                           Bestuurskosten            20,44          100,00           47,70

 

                                                           Reservering lustrum               18,21          300,00            –,–                              

                                      

                                                           Reservering Inter-Probus    125,00            125,00         125,00

 

                                                           Onvoorzien                    –,–             20,00            –,–

 

                                                           Voordelig saldo              –,–               –,–         209,15

                    ________     _______       ________                                   ________     ________          ________

 

                             10.386,20    11.945,00       13.565,15                                             10.386,20     11.945,00     13.565,15     

                                                                              

 

                 Balans 2019

 

Activa                                            Passiva

               31-12-’18         31-12-’19                                            31-12-’18         31-12-‘19

_______________________________________________________________________________________ 

ABN rek.crt       € 4.754,33    € 3.987,43              Voorziening Interprobus  €   125,–        €   250,00

 

ABN telerekening         € 2.321,10    € 2.321,75              Voorziening Lustrum         €   818,21     €       –,–

 

                                            Crediteuren            € 1.318,94    €    475,55

                                                                                                      

                       Eigen vermogen   € 4.813,28    € 5.583,63    winst  209,15

               _________  _________                                                               _________      ________   saldo 5374,48

                                  

               € 7.075,43    € 6.309,18                                  € 7.075,43   €   6.309,18           

 

 

Evenementen 2019               kosten         bijdrage       saldo deelnemers

 

Probus avonden          2.950,78             –,–       –  2.950,78        gem 21

 

Probus borrels               356,60              –,–        –    356,60       gem. 16

 

Lustrum                       3.074,37      3.172,50       +   98,13         47

          

Boerenkoolmaaltijd                1.719,15       1.665,–        –    54,00        37

 

Excursie Essen            1.732,80       1.658,50       –     74,30        25

 

Excursie Den Bosch               1.821,90       1.986,–        +   164,00        34

 

Oudejaarswandeling                334,50             –,–        –    334,50       16            

 

Jaarrekening 2019 en Begroting 2020

 

Inkomsten                                                     Uitgaven

                    begr.2019               2019        begr. 2020                                                          begr.2019               2019        begr. 2020

____________________________________________________________________________________________________________

Contributies            4.940.–        5.082,50       5.320,–                 Clubbijeenkomsten 3.300,–          3.307,38       3.000,–

 

Excursies en maaltijden    5.000,–        5.309,50       7,000,–                 Excursies en maaltijden          5.000,–.       5.773,85       7.000,–

 

Lustrumbijdrage      2.000,–        3.172,50               –,–                Oudejaarswandeling            420,–    334,50         400,–

 

Rente ABN                    5,–            0,65               — ,–                Bankkosten                 60,–               62,70          70,–

                     

                      Bestuurskosten          100,–             47,70         100,–

 

                                                           Diverse kosten           120,–           130,50         100,–

 

                                                           Bijdrage buskosten     500,–          500,–           500,–

 

                                                           Reservering lustrum              300,–               –,–         300,–

                                      

                                                           Reservering Interprobus        125,–            125,–         600,–

                                                          

                                                           Voordelig saldo              –,–            209,15           –,–         

 

                                                           Lustrum                 2.000,–        3.074,37

                                                          

                                                           Onvoorzien                    20,–             –,- –         250,–

                    ________     _______       ________                                   ________     ________          _______

 

                    11.945,–      13.565,15     12.320,–                                    11.945,–      13.565,15    12.320,–

 

 

Voorgesteld wordt de jaarlijkse contributie niet te verhogen in 2020, die blijft € 190,00